ความรัก 8 ประเภทกับทฤษฎี 3 เหลี่ยมความสัมพันธ์

ความรัก 8 ประเภทกับทฤษฎี 3 เหลี่ยม

ในปัจจุบัน มีการกล่าวถึงทฤษฎีสามเหลี่ยมความสัมพันธ์รัก หรือ triangular theory of love กันมากขึ้น เพราะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์พฤติกรรมความรัก 8 ประเภท ที่คนจำนวนมากสนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทฤษฎี 3 เหลี่ยมความสัมพันธ์

ทฤษฎีสามเหลี่ยมความรัก

นักจิตวิทยาชื่อ Sternberg ได้อธิบายต้นเหตุของความสัมพันธ์รักตั้งแต่ปี 1986 ว่ามี องค์ประกอบที่สำคัญพื้นฐานสามอย่าง ต่อไปนี้

1. ความใกล้ชิดหรือความผูกพัน ทำให้เกิดความไว้วางใจและสื่อสารกันได้ง่าย หรือถูกคอกัน ตรงกับคำว่า intimacy

2. ความสิเน่หา เป็นความรู้สึกจากแรงดึงดูดทางเพศ ฟีโรโมนทางการแพทย์มีส่วนต่ออารมณ์รักและอยากมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วย โดยใช้ศัพท์เรียกว่า Passion

3. การผูกมัดทางสังคมหรือการมีประสบการณ์ผ่านสุขทุกข์ร้อนหนาวมาด้วยกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง จะทำให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันหรือเรียกว่าเป็น commitment ระหว่างกันนั่นเอง

ความรัก 8 ประเภทจากทฤษฎีสามเหลี่ยมของ Sternberg

จากทฤษฎีสามเหลี่ยมที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์รักให้ปรากฏออกมาได้เป็นแปดประเภท ดังนี้

1. ความสัมพันธ์ที่ไม่มีความรักเลย หรือ nonlove เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่เปราะบางที่สุด แม้จะมีความสัมพันธ์ทางกายระหว่างกัน ก็อาจเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวที่พร้อมจะยุติได้ในทันที

2. ความชอบพอกัน หรือ liking เป็นความผูกพันสนิทสนมฉันท์เพื่อนสนิท ที่ทำให้กล้าพูดคุยหรือปรึกษากันได้ทุกเรื่อง

3. ความหลงใหล หรือ infatuated love เป็นความรักแรกพบ love at first sight ที่อีกฝ่ายมีคุณสมบัติภายนอกหรือมีลักษณะตรงกับสเปคในใจ หรือคล้ายพ่อหรือแม่ตามปมในวัยเด็ก

4. ความรักลักษณะคลุมถุงชนเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัว หรือ empty love มาจากการจับคู่ของผู้ใหญ่ มีการผูกมัดด้วยความเหมาะสมทางสังคม ซึ่งจะลงเอยด้วยความสุข หรือทุกข์ก็ต้องขึ้นกับการปรับตัวของทั้งสองฝ่าย

5. โรแมนติก romantic เป็นรักที่ผสมความใกล้ชิดและความอยากเป็นเจ้าของเข้าด้วยกัน เป็นความรักที่เรามักเห็นในหนังภาพยนตร์แนวโรแมนติกชวนฝัน

6. รักแบบคู่ทุกข์คู่ยาก companionate love เป็นความรักที่เรามักเห็นในคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันยาวนานหลายสิบปีมีลูกหลานใกล้ชิดผูกพันอย่างมีความสุข

7. รักแบบสายฟ้าแลบเป็นความหลงใหลหรือ fatuous ที่มักจะสร้าง surprise ให้คนรอบข้างด้วยการหมั้นหรือแต่งงานอย่างรวดเร็ว แต่ก็มักมีจุดจบของชีวิตคู่ที่เจ็บปวดด้วยเช่นกัน

8. รักในอุดมคติ หรือconsummate love เป็นรักที่มีทั้งสามองค์ประกอบของทฤษฎีสามเหลี่ยมในสัดส่วนที่พอเหมาะลงตัว ทำให้คงอายุความสัมพันธ์รักได้ยาวนานและมีความสุขทั้งสองฝ่าย

ความรัก 8 ประเภทกับทฤษฎี 3 เหลี่ยมความสัมพันธ์

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับทฤษฎีสามเหลี่ยมความสัมพันธ์และลักษณะความรักทั้งแปดประเภทที่เรากล่าวมา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคู่คุณและเป็นแนวทางในการเสริมจุดอ่อน รักษาจุดแข็งของความสัมพันธ์ เพื่อทวีความสุขในชีวิตครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น